Създаване на съдържание

Чрез силата на въздействащото съдържание, ще комуникирате ползите на продуктите и услугите ви.

Нека съдържанието, да е основното ви оръжие, с което да изпъкнете пред конкуренцията!

Content - Atris.Digital

какво може да ви предложим?

Детайлни blog постове и статии 

Ние не създаваме текст, а разказваме истории, коитоbвлияят на вашите читатели. От нас можете да очаквате:

 • Оригинално създадени авторски материали, които са изцяло подравнени спрямо целите на бизнеса ви
 • Създаваме висококачествено и ангажиращо съдържание, което ще накара посетителите ви да се връщат отново на вашия сайт
 • Изграждане на детайлни и аналитични материали, с чиято помощ ще изградите авторитет
 • Уникално съдържание, което да следва SEO стратегията, за дa окупирате челните места в търсачката
Content 1 - Atris.Digital
Content 2 - Atris.Digital

Продуктово описание и Sales Copy

Със създадения от нас текст изграждаме мост, по който вашите потенциални клиенти да преминат, за да се превърнат в реални такива. Чрез текста ние ще разкажем история, която продава. Фокусът ни ще е насочен към:

 • Продаване на ползите и силните страни на вашите продукти и услуги
 • Информиране на потенциалните ви клиенти за отличителни черти, характеристики и функционалност на продуктите ви
 • Създаването на желание за покупка 
 • Отговарянето на въпроси и възражения, за да придвижим потенциалните ви клиенти към покупка

E-mail маркетинг

Създаваме e-mail кампании, които продават. С правилно изградената имейл стратегия, може с лекота да увеличавате продажбите, при минимални разходи. Нека имейл маркетингът да бъде вашият основен канал, с който превръщате първоначалните клиенти, в лоялни такива.. От нас можете да очаквате:

 • Създаване на полезно и ангажиращо съдържание, спрямо отделните сегменти от вашата имейл листа
 • Създаването на имейл кампании, които продават - спечелете първите си клиенти или лоялна база от постоянни купувачи
 • Създаване на Upsell & Cross-sale кампании
 • Създаване на имейл кампании с висок (High Open Rate / CTR) 
Content 3 - Atris.Digital

Искате да увеличите мащаба на бизнеса си?

Заявете безплатна консултация и ние ще ви дадем нужната яснота, за да разполагате с ценно знание, с чиято помощ да позволите на бизнеса си да расте!