Google Ads

Бърз начин продуктите и услугите ви, да бъдат първото нещо, което ще видят вашите потенциални клиенти в търсачката.

Доминирайте конкуренцията, спрямо най-оптималната цена!

Google Ads - Atris.Digital

какъв е нашият подход?

Изграждане на цялостна стратегия, която да продава, чрез търсене

Ще изградим  стратегия, която ще показва бизнеса ви, пред очите само на заинтересовани и потенциални клиенти. От нас можете да очаквате:

  • Анализ на търсенето и конкуренцията. Изграждане на списък от ключови думи, планиране и създаване на рекламни кампании, които продават
  • Умело разпределение на рекламния бюджет с цел максимизиране на продажбите и печалбата ви
  • Ретаргетинг или оръжието, с което ще спечелим не само нови, но и лоялни клиенти, готови да поръчват отново и отново от вас 
Google Ads - Strategy - Atris.Digital
Google Ads - Keyword - Search - Atris.Digital

Създаваме въздействащи послания, които да продават

Ще създадем различни рекламни послания, спрямо специфичните търсения на потенциалните ви клиенти. Фокусът ни ще е насочен към:

  • Създаване на рекламни текстове, които да привличат нови клиенти, на базата на това, което търсят и текущо ги вълнува
  • Активно тестване на различни текстове и послания, както и ключови думи и интереси, за да достигнат рекламите ви до максимално много потенциални клиенти
  • Избор на успешни рекламни кампании и тяхното скалиране
  • Умело използване на bidding технология, за да позволим рекламите ви да достигнат до максимален кръг хора, на оптимална цена

Управление, оптимизиране и отчетност на рекламните кампании

Ние вярваме, че всеки похарчен лев за реклама, трябва да е подравнен спрямо целите. Нашият фокус е така да управляваме рекламните ви кампании, че да сте напълно спокойни, че парите, които давате за реклама ви носят максимална възвращаемост, а за да се случи това, ние:

  • Ежедневно наблюдение и измерване на представянето на вашите рекламни кампании, за да сме сигурни, че към вашия сайт се влива търсеният от вас целеви трафик
  • Активно наблюдение и последващи фини настройки, с цел както постигането на оптимизация на рекламния бюджет, така и извличането на максималната полезност от тях
  • Създаване на отчети на дневна база, с които анализираме текущото представяне на рекламите и контролираме тяхното бъдещото представяне
Google Ads - Report - Atris.Digital

Искате да увеличите мащаба на бизнеса си?

Заявете безплатна консултация и ние ще ви дадем нужната яснота, за да разполагате с ценно знание, с чиято помощ да позволите на бизнеса си да расте!